"Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti."

Ustav Republike Hrvatske, članak 38. stavak 4.

"U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima."

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 28. stavak 1.

12 načela dobrog demokratskog upravljanja na lokalnoj razini (Vijeće Europe)

Pristup podacima i otvorenost kao temelj razvoja moderne vlasti u Europskoj uniji

Pravo na pristup informacijama Grada Bjelovara

Što je to proračun?

Otvoreni proračun Grada Bjelovara

Transparentnost proračuna

Vijesti i zanimljivosti