Kako se gradski proračun puni i troši

Gradski proračun? Što je to?

Proračun je, najjednostavnije rečeno, prikaz na što sve neki grad troši novce od građana, i kako ih dobiva od građana. Ekonomskim rječnikom, on je prikaz prihoda i rashoda grada za jedno vremensko razdoblje.
Grad ostvaruje prihode od stvari poput prireza i komunalnih naknada koje građani plaćaju, a troši na usluge koje građani koriste: osnovne škole, vrtiće, vatrogasce, odvoz otpada, muzeje, kulturne događaje, sport, knjižnice, ceste, javnu rasvjetu, itd.
Pritom biste mogli pomisliti da proračun ima dvije glavne stavke, prihode i rashode. To je točno, no uz njih ima još i jednu, jednako važnu: financiranje.
Kada su rashodi veći od prihoda, grad se mora zadužiti ili prodati imovinu kako bi pokrio razliku. Kada su prihodi veći od rashoda, tada grad višak u pravilu koristi da otplati stare dugove.
Proračun je u balansu kada su sve tri stavke izjednačene, odnosno kada su rashodi + neto financiranje = prihodi

Bjelovar 2017 Ekonomska klasifikacija proračunskih rashoda

Porezi
Od države
Komunalni doprinos i naknade
Ostalo
Prodaja imovine
Zaposleni
Materijalni
Donacije i pomoći
Ostalo
Nabava nefinancijske imovine

Bjelovar 2017 Funkcijska klasifikacija proračunskih rashoda

Porezi
Od države
Komunalni doprinos i naknade
Ostalo
Prodaja imovine
Socijalna zaštita
Obrazovanje
Rekreacija, kultura i religija
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zaštita okoliša
Ekonomski poslovi
Javni red i sigurnost
Opće javne usluge

Veći rashodi od prihoda? Grad u tom slučaju ima proračunski deficit. Je li to u redu?

Pročitaj više
Linijski
Stupčasti

Bjelovar 2017 Račun financiranja

Kako grad financira višak rashoda nad prihodima? Zaduživanjem.

Pročitaj više...
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Prihodi
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Rashodi
Linijski
Stupčasti

Bjelovar 2017 Konačno stanje financija

Konačno stanje javnih financija grada vidi se kada se uračuna i stanje na kraju prošle godine

Pročitaj više...
Prošlogodišnji višak
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Prihodi
Prošlogodišnji manjak
Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova
Rashodi
Linijski
Stupčasti