Zaposleni i plaće

Kako se kretao broj zaposlenih u gradu i kako se kretao njihov trošak plaća
tijekom posljednjeg desetljeća

Broj zaposlenih u gradskoj upravi (opće službe grada) dosegnuo je svoj vrhunac 2013. godine kada je u gradu bilo zaposleno 153 ljudi. Već iduće godine taj broj drastično pada, na 90 zaposlenih, te se do 2017. godine smanjuje na trenutna 84 zaposlena.

Ono što je zanimljivo u ovom prikazu troškova jest da je unatoč smanjenju broja zaposlenih u javnoj upravi nakon 2013. njihova masa plaća i dalje rasla (uključene su samo plaće za redovan rad). Trend se od tada nastavlja do danas jer iako dolazi do kontinuiranog smanjenja broja ljudi u gradskoj upravi njihova masa plaća raste, iako nešto sporije nego prethodnih godina. Grad je očito krenuo u racionalizaciju poslovanja te učinio gradsku upravu efikasnijom (jer je potrebno manje ljudi za isti posao kao i prije), no njihova efikasnost je i nagrađena većim plaćama.


Prvi graf prikazuje trošak plaća za redovan rad, dakle nisu uključena prekovremena niti plaće u naravi, niti su uračunati troškovi doprinosa za zdravstveno (što čini ukupan trošak poslodavca, ili 'bruto 2'). Trošak redovnih plaća u gradu narastao je stoga na nekih 9.4 milijuna kuna, no ukupni trošak rada u javnoj upravi koji uključuje sve troškove za zaposlene je nešto ispod 12 milijuna kuna, odnosno oko 10% proračuna. Tu se vidi tek lagani pad ukupnih relativnih troškova u 2017. godini (prvenstveno zbog smanjenja prekovremenih).

Ni ovo nije potpuna slika. Ukupna masa plaća u gradu, osim zaposlenika gradske uprave obuhvaća i sve druge proračunske korisnike. Konkretno, plaće odgajateljima u vrtićima te učiteljima u školama, plaće u socijalnim službama grada, plaće u vatrogasnoj postaji, plaće u knjižnici i gradskom muzeju, plaće u dječjem odmaralištu, te plaće svima u kulturnom i multimedijalnom centru u vlasništvu grada. U drugim analizama prikazujemo troškove plaća tih službi kao dio ukupnih troškova za službu, no valja izdvojiti na jednom mjestu koliko grad sve skupa troši na svoje zaposlenike.


Zanimljivo, ukupni troškovi svih zaposlenih se relativno smanjuju u ukupnim rashodima grada (sa 25% proračuna na 22% proračuna), dok apsolutno (zanemarivši iznimku iz 2013.) uglavnom stagniraju na oko 26 milijuna kuna, posebice u posljednje tri godine.